Akina Bridal » Kinh Nghiệm Cưới » Lễ dạm ngõ – Các thủ tục cần chuẩn bị trong lễ dạm ngõ Lễ dạm ngõ hay còn gọi là lễ nạp tài là một trong những phong tục cưới hỏi truyền thống thống của người Việt…