Lời phát biểu trong lễ ăn hỏi của họ nhà trai, nhà gái đầy đủ nhất mà các bậc phụ huynh nên biết để tham khảo. Phát biểu lễ ăn hỏi là phong tục cưới hỏi