Lòng người tuy nhỏ bé mà thật vô biên, những câu nói hay về lòng dạ con người là minh chứng cho điều đó. Có những người bề ngoài nhìn có vẻ hiền lành, chất phác nhưng bên trong chứa đựng cả bụng bồ dao găm