Nhưng biết làm sao được vì đời cơ bản là vậy, khi gặp phải bọn bạn đểu, bọn chơi đểu hãy “táng” ngay vào mặt chúng nó loạt stt đểu thấm về đời cực chất, cực độc để “dằn mặt” cho bọn chúng nó biết nhé.