Akina Bridal » Cuộc sống » Stt về mưa – Những ngày mưa lòng buồn thênh thang đến lạ Những dòng stt về mưa là những cảm xúc trong những ngày mưa rơi của ai đó. Trời hôm nay lại mưa… Mưa hoài… Sáng mưa,…