Thơ tình Nguyễn Bính luôn đọng lại trong lòng độc giả chút nhớ thương trong tình yêu đôi lứa. Thơ tình Nguyễn Bính là cả một bức tranh muôn màu sắc