Thủ tục lễ ăn hỏi hay còn gọi là thủ tục đám hỏi là một phong tục cưới hỏi của người Việt.  Vậy thủ tục lễ ăn hỏi gồm những gì, trình tự diễn ra như thế…